Birgitte Næslund Madsen

Birgitte Næslund Madsen

Birgitte Næslund Madsen er uddannet cand. mag i musikvidenskab, engelsk og fransk og er ansat som lektor ved Egaa Gymnasium. Her underviser hun til daglig i musik og engelsk og har været med til at opbygge skolens omfattende musikmiljø fra skolens start i 2005.

Ved siden af sit virke som underviser har Birgitte Næslund Madsen specialiseret sig i korarbejde, især med de unge stemmer.
Hun er stifter af Hjortshøj Pigekor i 2006 (sammen med Lene Juul Langballe, Den Jyske Opera), EVE i 2008, Junior EVE i 2012 og senest Ungdomskoret Aarhus U i 2015 (med Carsten Seyer-Hansen). I dag er hun dirigent for hhv. EVE og Junior EVE, samt for Landskoret. Herudover afholder hun stævner og kurser for FUK (Folkekirkens Ungdomskor) og Kor72 og varetager freelanceopgaver for kor.
Siden 2016 er Birgitte Næslund Madsen desuden tilknyttet Den Jyske Operas talentprogram “Talent U” og har varetaget en række opgaver, f.eks. som korsyngemester på produktionen “Intet” i 2016-2017, udvikling af forestillingerne #Carmen (2018) og #Dracula (2020).

Birgitte har med EVE opnået flotte placeringer i internationale korkonkurrencer (European Choir Games & Grand Prix of Nations i både 2017 og 2019), en finaleplads i Danmark har talent i 2018 og har desuden deltaget i en række større koncertbegivenheder i samarbejde med anerkendte musiknavne – fra The Real Group til tv·2.

Birgitte Næslund Madsens musikalske profil er kendetegnet ved en ligedelt respekt og interesse for klassisk musik, rytmisk musik og folkemusik og dette afspejles i korenes repertoire, som særdeles afvekslende. Hun interesserer sig desuden for det dramatiske og koreografiske aspekt og arbejder også med at integrere disse i korarbejdet. 

Birgitte Næslund Madsen har desuden et omfattende virke som korsanger på se- miprofessionelt niveau bag sig. Indtil 2015, hvor hun valgte at stoppe den del af sit virke til fordel for korlederrollen, var hun medlem af den prisvindende vokalgruppe Concert Clemens, som er et af landets dygtigste.